Ljepilo u spreju za namještaj, nautiku (brodove) i autotapetariju – za visoke temperature